การถ่ายทอดลักษณะละอองเกสรตัวผู้เป็นหมันเนื่องจากอุณหภูมิสูงสู่ข้าวพันธุ์ปรับปรุงของไทย


แสดงความคิดเห็น

(0)