การพัฒนาอาหารเหยื่อมีชีวิตเสริมคาโรทีนอยด์ที่ได้จากสาหร่ายสไปรูลิน่า

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.พรพิมล เมธีนุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและปริมาณเบต้าแคโรทีนของสาหร่ายสไปรูลินาในอาหารสูตรลดต้นทุนและสูตร zarrouk", การประชุมวิชาการเ งานกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8 , 30 - 31 กรกฎาคม 2010, มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก ประเทศไทย