การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอนโทไซยานินส์สูงจากข้าวกล้องที่มีสีเข้ม

Publish Year International Conference 1
2015 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Development of black glutinous rice beverage", The 14th ASEAN Food Conference " THE BIGGER PICTURE: ONE ASEAN THROUGH FOOD TECHNOLOGY ", 24 - 26 มิถุนายน 2015, Pasay City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์