การผลิตชุดตรวจสอบโปรตีน Cry1Ab เพื่อการตรวจสอบผลผลิตจีเอ็มโอ

Publish Year International Conference 2
2013 exอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Screening of single chain variable fragment against Cry1Ab for the development of immunodetection methods", 2013 ISSAAS International Congress & General Meeting , 11 - 15 พฤศจิกายน 2013, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2010 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, "CLONING, EXPRESSION AND CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT CRY1AB FOR THE DEVELOPMENT OF IMMUNE-BASED DETECTION METHODS", ISSAAS INternational Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Sanur, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย