การออกแบบ วิเคราะห์และสร้างแผ่นรับแรง (Force Plate)

Publish Year National Conference 1
2009 exNitikorn Ruaysamrarn, inนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างต้นแบบแผ่นรองรับแรง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009