ประสิทธิภาพของ hCG และ GnRH agonist ในการเหนี่ยวนำการตกไข่และอัตราการตั้งท้องหลังการผสมเทียมในม้าสาว