ผลของซูโครสและเกลือต่อสมบัติทางกายภาพของแป้งมันสำปะหลังที่มีไฮโดรคอลลอยด์

Publish Year International Conference 1
2010 exPrawta Chantaro , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Changes in pasting properties and freeze-thaw stability of tapioca starch - xanthan gum mixtures containing different pH", The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC), 20 - 25 มิถุนายน 2010, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2010 exPrawta Chantaro , exSoraya Ketjarut , inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Pasting properties and TPA parameters of tapioca starch and xanthan gum mixtures with and without sodium chloride", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36), 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย