การจัดรูปแบบการตัดแผ่นงานพื้นที่สี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีต้นทุนเศษเหลือและค่าใช้จ่ายในการตัดต่ำสุด

Publish Year National Conference 1
2013 inนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, inนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์, exศุภชัย ปทุมนากุล, "ปัญหาการตัดวัสดุแบบสองมิติเพื่อลดเวลาสูญเปล่าในกระบวนการตัด", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13, 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย