ประสิทธิภาพของวัสดุปรับปรุงดินในการแก้ไขปัญหาดินที่มีชั้นดาน

Publish Year International Journal 1
2014 exYuttakarn Kaewkamthong, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, exดร. วันเพ็ญ วิริยะกิจนทีกุล, "Alleviation of Soil Compaction Problem for Growing Cassava on a Typic Paleustult, Northeast Thailand", Asian Journal of Crop Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2014, หน้า 334-344
Publish Year National Journal 1
2014 exฉลอง นามทิพย์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปรับปรุงดินต่อความชื้นและการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อยบนแฟร์เวย์ สนามกอล์ฟบางปูคันทรีคลับ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014, หน้า 25-38
Publish Year National Conference 2
2013 exสุดารัตน์ สุรินทร์, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Response of cassava grown on a warin soil to tillage and soil amendments", The 39th Congress on Science and Technology of Thailand (STT39), 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exKanjana, D., inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effects of soil conditioners on yield and starch content of cassava grown on a degraded Yasothon soil.", The 38th Congress on Science and Technology of Thailand (STT38), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย