ชีววิทยาการออกดอก การติดผล การพัฒนาของผลและเมล็ดสบู่ดำในระดับเซลล์และเนื้อเยื่อ

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างและพัฒนาการของผลและเมล็ดสบู่ดำ", Thai Journal of Botany, ปีที่ 2555, ฉบับที่ 4, กันยายน 2012, หน้า 69-74