การทดสอบความต้านทานเชื้อไวรัสหวัดนกในตัวอ่อนไข่ไก่ฟักที่มีเครื่องหมายพันธุกรรมของยีนเอม เอกซ์จีทีพีเอสต่างชนิด