การหาค่าคงตัวเฉพาะและปรับตั้งกล้องสเตอริโอ

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exปัญจวี รักษ์ประยูร, exอมรรัตน์ คงมา, "การใช้ Microsoft Kinect เป็นเซนเซอร์สำหรับสร้างพื้นผิว 2?D", ไฟฟ้าสาร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 53-55
Publish Year International Conference 7
2017 exTewan Santitewagun, exPanu Srestasathiern, exPakapoj Tulsuk, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exTeera Phatrapornnant, exShoichi Hasegawa, "Robust Regression in Extrinsic Calibration between Camera and Single Line Scan Laser Rangefinder", International Conference of Information and Communication Technology for Embedded Systems, 7 - 9 พฤษภาคม 2017, บางแสน ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exPakapoj Tulsuk, exPanu Srestasathiern, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exTeera Phatrapornnant, exHiroshi Nagahashi, "A Novel Method for Extrinsic Parameters Estimation between a Single-Line Scan LiDAR and a Camera", IEEE Intelligent Vehicles Symposium, 8 - 11 มิถุนายน 2014, Dearborn มิชิแกน สหรัฐอเมริกา
2013 exPhongsak Thumbunpeng, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exAmornrat Khongma, "Surface Area Calculation Using Kinect’s Filtered Point Cloud with an Application of Burn Care", IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 12 - 14 ธันวาคม 2013, Shenzhen สาธารณรัฐประชาชนจีน
2012 inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exSurangrak Sutiworwan, exPongthorn Apiroop, "Planar Surface Area Transformation and Calculation Using Camera and Orientation Sensor", International Conference on Intelligent Robotics and Applications, 3 - 5 ตุลาคม 2012, Montreal แคนาดา
2012 exWantana Sukmanee, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPanjawee Rakprayoon, "Obstacle Modeling for Manipulator Using Iterative Least Square (ILS) and Iterative Closest Point (ICP) Base on Kinect", IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics, 11 - 14 ธันวาคม 2012, Guangzhou สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exปัญจวี รักษ์ประยูร, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exAda Coundoul, "Kinect-based Obstacle Detection for Manipulator", IEEE/SICE International Symposium on System Integration, 20 ธันวาคม 2011 - 22 กุมภาพันธ์ 2012, เกียวโต ญี่ปุ่น
2011 exP. Apiroop, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exS. Siddhichai , exT. Chanwimaluang, exK. Aida, "Planar Surface Area Estimation Using Camera and Orientation Sensor", IEEE International Conference on Signal Processing Systems, 27 - 29 สิงหาคม 2011, Yantai สาธารณรัฐประชาชนจีน