ปริมาณมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์นั่งส่วนบุคคลชนิดที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงและมีอายุการใช้งานมากกว่าห้าปี ซึ่งมีผลมาจากการบำรุงรักษาและรูปแบบการขับขี่