การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์ในกระบวนการอบแห้งฟักทอง

Publish Year National Conference 1
2014 exวิรัลพัชร เลิศอมรดิเรก, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย