การพัฒนาการผลิตเครื่องเก็บเกี่ยวพืชหัวที่อยู่ใต้ดินในเชิงพาณิชย์

Publish Year National Conference 1
2011 exฉัตรชัย ทศพร, exนิภาพร ทนุพล, inนายวิชา หมั่นทำการ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาหาพลังงานในการตัดต้นมันสำปะหลัง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12, 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย