การขยายพันธุ์หม้อข้าวหม้อแกงลิงโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน


แสดงความคิดเห็น

(0)