การหาปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด และปริมาณแคปไซชินในผลิตภัณฑ์ซอสพริกและน้ำจิ้ม ไก่ด้วยเทคนิคสเปกโตรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรด