การพัฒนาเครื่องลงบันทึกข้อมูลแบบไร้สายขนาด 32 ช่องทาง