การพัฒนาไพรเมอร์เครื่องหมายเพื่อการจำแนกชนิดของมดในสกุลฟิโดเล(Pheidole) ในป่าสะแกราช

Publish Year International Journal 1
2010 exOffenberg J , inดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา, รองศาสตราจารย์, "Sustainable weaver ant (Oecophylla smaragdina) farming: harvest yields and effects on worker ant density", ASIAN MYRMECOLOGY, ปีที่ 3, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2010, หน้า 55-62