การสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกองุ่นโดยใช้คลื่นอุลตร้าโซนิคและการผลิตแอนโทไซยานินผงด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย

Publish Year International Conference 1
2011 inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "Optimization of Ultrasound assisted extraction of anthocyanins from Wine grape skin: Shiraz variety", 12th ASEAN Food Conference, 16 - 18 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย