การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งที่มีความคงทนสูงสำหรับการผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIssara Singsat, "Production of Biodiesel from Crude Palm Oil using High Stability Solid Catalyst", International Conference for a Sustainable Greater Mekong Subregion, 26 - 27 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย