การพัฒนาส่งข้อมูลผ่านทางระบบกระจายเสียงเอฟเอ็มสเตอริโอ

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.วชิระ จงบุรี, รองศาสตราจารย์, exPorntip Chittisathainporn, exPichaporn Chutivisut, "A Digital Image Broadcasting over Stereo FM System", IC-ICTES 2010 , 28 - 30 มกราคม 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย