การเคลือบผิวกระเทียมปอกเปลือกด้วยฟิล์มบริโภคได้ในบรรจุภัณฑ์ดัดแปรบรรยากาศ

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exภรภัทร ตั้งวรกิตติ์, "Effect of edible coating on the quality of fresh-cut garlic in modified atmosphere packaging (MAP)", Acta Horticulturae, ปีที่ 1071, ฉบับที่ 18, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 413-420
Publish Year International Conference 2
2013 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exภรภัทร ตั้งวรกิตติ์, "Effect of Edible Coating on the Quality of Fresh-Cut Garlic in Modified Atmosphere Packaging (MAP)", The 11th International Controlled & Modified Atmosphere Research Conference, 2 - 9 มิถุนายน 2013, Trani สาธารณรัฐอิตาลี
2012 inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, exนายภรภัทร ตั้งวรกิตติ์ , "Effect of Edible Coating on Qualities of Minimally Processed Garlic", The CIGR-AgEng 2012: International Conference of Agricultural Engineering, 8 - 12 กรกฎาคม 2012, Valencia ราชอาณาจักรสเปน
Publish Year National Conference 1
2011 exภรภัทร ตั้งวรกิตติ์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระและสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากกระเทียม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย