การออกแบบระบบเตือนภัยแแบบดัดแปลงเสียงให้เหมาะสมในสภาวะที่มีเสียงรบกวนสูง.

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUsa Boonbumroongb, exPathomthit Chaisedthaphong, exThatree Mamee, exKrissanapong Kirtikara, "Microgrid PV/diesel Hybrid System Integration and Economic Analysis at Pong Luek and Bang Kloy villages", The 14th Regional Conference on Electrical andElectronics Engineering (RC-EEE 2021), 6 - 7 มกราคม 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2007 inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exParichart Sritanavut, "Dsign of an adaptive auditory warning system for adequate audibility in highly fluctating noisy environment", 8th Pan-Pacific canference on occupational ergonomics (PPCOE-2007), 17 - 19 ตุลาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย