การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยจากลำดับเบสนิวเคลียสดีเอ็นเอ