การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของยุงพาหะนำโรคมาลาเรียในประเทศไทยจากลำดับเบสนิวเคลียสดีเอ็นเอ

Publish Year International Conference 1
2010 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exPrin Phunngam , exAparup Das, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "Molecular population genetic studies of Anopheles minimus (Diptera: Culicidae), vector of malaria in Thailand", EMBO Global exchange lecture course course on “Molecular and Evolutionary Genetics of malaria”, 21 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2010, นิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย