การวางแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าทางการเกษตรสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนจัดรถขนส่งข้าวสำหรับโรงสีข้าว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 , 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย