การพัฒนากระบวนการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซิส ด้วยการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2011 inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, exลดาวัลย์ ช่างชุบ, "Process development of osmotic dehydrated lemon albedo", The 49th Kasetsart University Annual Conference. 1-4 February 2011. Kasetsart University., 1 - 4 มิถุนายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย