ความเข้มแข็งของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น กรณีศึกษาตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา