กระบวนการเรียนรู้เพื่อการจัดการเครือข่ายธุรกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เพื่อการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจชุมชน

Publish Year International Conference 3
2014 exดร.ณัฐประภา เศรษฐกสิวิทย์, inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Learning Package on Food and Beverage Service Competency Development for Upper High School Students", International Conference on Quality Assurance (ICQA2014) 8-10 December 2014, BITEC, Bangkok, THAILAND , 8 - 10 ธันวาคม 2014, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "Enhancing the strength of the pottery community for sustainable occupational development: A Case Study Dankwian Community, Nakhon Ratchasima Province, Thailand", International Conference on Educational Research (ICER) 2009 Learning Communities for Sustainable Development, 11 - 12 กันยายน 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์, "Learning Process to Community Business Network Management of Thai Silk Weaving group, Chonabot district, Khonkaen province, Thailand for enhancing sustainable community", International Conference on Educational Research (ICER) 2009 Learning Communities for Sustainable Development, 11 - 12 กันยายน 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย