การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน

Publish Year International Journal 1
2011 inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, exBurin Asavapibhop, exPat Sangpeng, "การศึกษาภาคตัดขวางของการกระเจิงแบบรัทเธอร์ฟอร์ดด้วยวิธีการเจออนท์ 4", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 960-966