การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน

Publish Year International Journal 1
2009 inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ, exนายภัทร แสงเพ็ง, "การจำลองการกระเจิงของนิวตรอนด้วยเจออนท์-4", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 817-821
Publish Year National Conference 1
2009 inนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ, exนายภัทร แสงเพ็ง, "การศึกษาภาคตัดขวางการกระเจิงของรัทเธอร์ฟอร์ดด้วยเจออนท์-4", Siam Physics Congress 2009 (SPC2009), 19 - 21 มีนาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย