ไกลโคซิเลชันอย่างเลือกจำเพาะทางสเทอริโอเคมีเพื่อการสังเคราะห์ไกลโคไซด์ที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยใช้ฟอสฟอรัสรีเอเจนต์

Publish Year International Journal 1
2012 exPawarun Chitchirachan, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of PPh3/Cl3CCONH2 towards the Glycosylation of Glycosyl Hamiacetals", Journal of Chemistry and Chemical Engineering, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 6, กันยายน 2012, หน้า 778-784
Publish Year International Conference 2
2012 exPawarun Chitchirachan, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STEREOSELECTIVE GLYCOSYLATION FOR THE SYNTHESIS OF ALPHA-ARBUTIN USING TRIPHENYLPHOSPHINE/HALOGENATING AGENTS", The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPawarun Chitchirachan, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of Cl3CCONH2/PPh3 towards the glycosylation of glycosyl hamiacetals", 243rd ACS National Meeting, 25 - 29 มีนาคม 2012, ซานดิ เอโก แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา