การพัฒนาเครื่องปลูกพืชเอนกประสงค์สำหรับระบบการเกษตรแบบปลูกพืชร่วมกันหลายชนิด