การประเมินค่าการแลกเปลี่ยนพลังงานและความต้องการน้ำของพื้นที่นาข้าว และสวนสัก โดยใช้เทคนิคการสำรวจระยะไกล


แสดงความคิดเห็น

(0)