การเพิ่มประสิทธิภาพในการขยายพันธุ์กล้วยไม้ในสภาพปลอดเชื้อ

Publish Year National Conference 3
2011 exน.ส.พรสุดา ศิริรักวงษา, exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโตของต้นกล้ากล้วยไม้เอื้องใบไผ่ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.สวรรยา ลือรัตนวงศ์ชัย, exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของการผ่าลำลูกกล้วย วุ้นว่านหางจระเข้ และวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินอั้วนวลจันทร์ ในสภาพปลอดเชื้อและสภาพโรงเรือน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนายฐนกร พันธุลาภ, exน.ส.ดวงพร บุญชัย, inนางสาวกนกวรรณ ถนอมจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารพาโคลบิวทราโซลและความเข้มแสงต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ว่านเพชรหึงในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย