การผลิตวัสดุมาตรฐานอ้างอิงของอะฟลาทอกซินเพื่อตรวจสอบอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงและผลิตภัณฑ์