การใช้ประโยชน์จากชาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบชา

Publish Year International Journal 1
2010 exVaraporn Vittayaporn, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "Preference Mapping of Thai Consumers for Commercial Green Tea with Roasted Brown Rice", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 652-663
Publish Year International Conference 1
2010 exนาง วราภรณ์ วิทยาพร, inดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะของกลิ่นและกลิ่นรสของชาเขียวผสมข้าวคั่ว:ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลจากผู้ทดสอบเชิงพรรณณากับเครื่อง electronic nose", IFT 2010, 19 กรกฎาคม 2010, ชิคาโก อิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา