การศึกษาลักษณะระดับโมเลกุลของ cDNA ที่กำหนดการสร้าง NRAMP1 ของโคพื้นเมืองและกระบือปลักของไทย

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "การศึกษาคุณลักษณะระดับโมเลกุลของ cDNA กำหนดการสร้างโปรตีน Slc11A1 ของโคพื้นเมืองของไทย", Genetic Improvement of Livestock and Aquatic Animals in the Tropics (GILAAT 2012) Conference, 24 - 26 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย หอมสวาท, "Molecular cloning and Characterization of the SLC11A1 cDNA in the swamp buffaloes (Bubalus arnee carabanesis)", The 2nd Federation of Asian Small Animal Veterinary Associations Congress 2009 In conjunction with The 35th Veterinary Medicine and Livestock Development Annual Conference 2009, 3 - 5 พฤศจิกายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย