การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จ อาหารทอดที่จำหน่ายในตลาดนัด