การพัฒนาโต๊ะกัดชิ้นงานแบบหมุน 2 แกนซีเอ็นซี

Publish Year International Conference 3
2012 exPatcharin Wadee, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhumaret Saengram, "The Rotary axis of Five-axis Milling machine Position Error Measurement by Telescopic Magnetic Double Ball Bar", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exSakkasam Sujintanarat, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A NC-file Verification for 5-Axis CNC Machine with Jerk Constraint", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exChatchawan Rojanaprateep, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Prediction of Dynamics Response for Two Axis Rotary Table by Houbolt method model", The 4th KKU International Engineering Conference 2012 (KKU-IENC2012), 10 - 12 พฤษภาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exนายชัชวาล โรจนประทีป, inดร.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยยากร จันทร์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exสุกันตา อวะภาค, "การทำนายผลตอบสนองเชิงพลศาสตร์ของชุดโต๊ะกัดชิ้นงานแบบหมุน 2 แกน โดยระเบียบวิธีทางไฟไนต์อิลิเมนต์ Method", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 , 19 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย