การพัฒนาชุดวิเคราะห์การเคลื่อนไหว 3 มิติ

Publish Year International Conference 1
2011 inดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lower Limbs Injuries and Technology Application for Understanding in the Injury Mechanism", The 5th asia-pacific conference on exercise & sports science, 4 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน