การใช้เลเซอร์ไดโอดในการวัดคุณสมบัติการส่งผ่านแสงเพื่อแยกชนิดและตรวจวัดคุณภาพของพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่

Publish Year International Conference 1
2009 exนายโกสินทร์ วสะศิริ, inดร.สุเนตร พรานนท์สถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Laser Diode Sensors for Measuring Mechanical Properties of Recycled Plastics", The Proceedings of the 2009 6th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2009) , 6 - 9 พฤษภาคม 2009