การคัดเลือกต้นเสาวรสต้านทานโรคไวรัสด้วยเทคนิค somaclonal variation

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, ex มาริษา สุขปานแก้ว , "การใช้เทคนิค Simaclonal variation ในการพัฒนาต้นพันธุ์ใหม่เพื่อการปรับปรุงพันธุ์เสาวรสสีม่วง", การประชุม Thailand Research Symposium 2010 ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 26 - 30 สิงหาคม 2010, โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย