การพัฒนาการขึ้นรูปเพื่อการใช้งานของกลาสเซรามิกส์ชนิดไมก้าที่ง่ายต่อการกรอตกแต่งเพื่อใช้ เป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับการซ่อมแซม

Publish Year International Conference 1
2010 exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, exK. Keawsupsak, exP. Tucksanont, exT. Supanaroj, exดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "FLUORAPATITE EFFECT ON PROPERTIES OF MICA-BASED GLASS-CERAMICS FOR RESTORATIVE DENTAL MATERIALS", The 10th Asian BioCeramics Symposium (ABC2010), 2 พฤศจิกายน 2010 - 5 พฤษภาคม 2011, Yogyakarta, University Gadjah Mada อื่นๆ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2011 exนางสาวพรพิมล ขันธจินดา, exดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล, exอ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ , inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "การปรับความเครียดตกค้างสำหรับการขึ้นรูปกลาสเซรามิกชนิดง่ายต่อการกรอแต่งเพื่อเป็นวัสดุทางทันตกรรมสำหรับซ่อมแซม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 (Kaset fair 2554), 4 กุมภาพันธ์ - 23 มีนาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2011 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.ชนะ รักษ์ศิริ , exรศ.ดร.ทพญ.กาญจนา กาญจนทวีวัฒน์, exนางสาวกรองกาญจน์ ศิรินุกุลวัฒนา, "กลาสเซรามิกที่มีสมบัติการกรอแต่งทางทันตกรรม", Kasetsart University, 2011