การวิเคราะห์ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อการลดปริมาณน้ำมันในผลิตภัณฑ์ทอด

Publish Year International Conference 3
2010 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Application of hydrocolloids in food industry: Selected case studies for product development.", The 10th International Hydrocolloids Conference (10th IHC)., 20 - 24 มิถุนายน 2010, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
2009 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exMs. Soraya Ketjarut, "Rheological properties of wheat flour-based batters containing tapioca starch on the quality of fried chicken wingsticks ", Academic Plaza in FOOMA JAPAN, 2009, 9 - 12 มิถุนายน 2009, Tokyo ญี่ปุ่น
2008 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, exSoraya Ketjarut, exNawaporn Kumpai, "Influence of tapioca starch on properties of wheat flour-based batter and oil uptake in fried product", The 14th World Congress of Food Science and Technology, 19 - 23 ตุลาคม 2008, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2010 exSoraya Ketjarut, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Quality of batter prepared from wheat flour – tapioca starch blend with and without carboxymethylcellulose.", The 36th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 36). , 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exSoraya Ketjarut, inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "ผลของชนิดแป้งในแป้งผสมต่อสมบัติแบตเทอร์สำหรับการเตรียมนัตเก็ตไก่", The 35th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 35). , 15 - 17 ตุลาคม 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย