การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์กำหนดและจ่ายเมล็ดพืชแบบลมดูดอัตโนมัติ