การโคลนและศึกษาคุณลักษณะของยีนที่เกี่ยวข้องกับกลิ่นของดอกแก้ว มะกรูด และกล้วยไม้

Publish Year International Journal 1
2011 exBenjawan Lertwiriyawong, exKisana Phinija, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Sequence Analysis of the 16SrRNA-rps12 Inverted Repeat Region in Chloroplast DNA of a Dendrobium Orchid", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2011, หน้า 461-472