การพัฒนาต้นแบบแผนที่ความรู้

Publish Year International Journal 1
2016 exTanavich Sithiprom, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Comparative feature selection of crime data in Thailand", Communications in Computer and Information Science , ปีที่ 652, ฉบับที่ -, กันยายน 2016, หน้า 61-71
Publish Year International Conference 3
2013 exจันจิรา โจจัน, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Preprocessing of Imbalanced Breast Cancer Data using Feature Selection Combined with Over-Sampling Technique for classification", 2013 International Conference on Advanced Computer Science and Information Systems1-, 28 - 29 กันยายน 2013, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 exนาสาว จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "การแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัยของรัฐโดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มแบบ 2 ขั้นตอนและการให้น้ำหนักคุณลักษณะข้อมูล", The 7th International Conference on Computer Science and Software Engineering, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, กทม. ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาว จารุวรรณ กาญจนศุภวรรณ, inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Enterprise Expert Mining of Public University in Thailand", The 3rd Mahasarakham International Workshop on AI, 10 ธันวาคม 2009, มหาสารคาม ประเทศไทย