การเพิ่มความสามารถในการทนความร้อนของ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 โดยการเอ็นแคปซูเลชันด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส


แสดงความคิดเห็น

(0)